קטגוריות
הודעות

תיקון כתובת המייל להגשת סיפורים

שימו לב הודעה חשובה!

מסתבר שהמייל בהודעת ההשקה היה שגוי, כעת ההודעה תוקנה ובנוסף הוא מוצג כאן לפניכם: pras.einat@gmail.com

אז לכל אלה ששלחו וקיבלו הודעת שגיאה, עוד לא מאוחר, אנחנו ממתנים לסיפורים שלכם!

מצטערים על אי הנוחות.