תקנון הפרס

משלוח סיפור לתחרות מהווה הסכמה לכללי התקנון:

תקנון פרס עינת – מסלול רגיל

עבור המשתתפים במסלול לכותבים צעירים חל התקנון הרגיל בשינויים המפורטים כאן:

תקנון פרס עינת – מסלול לכותבים צעירים

 

ניתן לשלוח שאלות לתיבת האימייל של הפרס: pras.einat@sf-f.org.il‬