תקנון פרס עינת – מסלול לכותבים צעירים

1. כללי

כל האמור בתקנון הפרס לגבי המסלול הרגיל תקף לגבי המסלול הצעיר, למעט התנאים והסייגים הבאים:

2. תכנים ומשלוח

א. במסלול לצעירים רשאי להשתתף מי שלא מלאו לו 18 עד היום האחרון להגשת הסיפורים.
ב. הפרטים אישיים יכלולו גם את תאריך הלידה בנוסף לכל שאר הפרטים הנדרשים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר(י) טלפון.

2. שיפוט

א. חבר השופטים יקבע, לאחר קריאת הסיפורים שהוגשו, את דירוגם הסופי. הפרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בדירוג.
ב. חבר השופטים רשאי להחליט כי לא יהיה זוכה במקום הראשון במסלול לכותבים לצעירים, ולהעניק תחתיו שני פרסים שניים ללא פרס כספי.
ג. חבר השופטים רשאי להחליט כי לא יהיה זוכה במקום הראשון, ולהעניק שני פרסים שניים (וכן פרס שלישי אחד) תחת זאת. במקרה הזה יחולקו סכום הפרס הראשון ופרסי הספרים המיועדים למקום השני שווה בשווה בין הזוכים.
ד. חבר השופטים רשאי להעניק ציונים לשבח לסיפורים שלא זכו באחד משלושת המקומות הראשונים, כראות עיניו.

2. מתן הפרסים ותעודות הערכה

א. הסיפור אשר זכה במקום הראשון יקבל תעודת הערכה וכן סכום כספי.
ב. הסיפורים אשר זכו במקום השני והשלישי יקבלו פרסי ספרים ותעודות הערכה.
ג. סיפורים אשר זכו בציון לשבח, אם יינתן, יקבלו תעודת הערכה.
ד. סכום הפרסים יוחלט על ידי המשפחה, בתיאום עם ועד האגודה.
ה. ההכרזה על הזוכים, והענקת הפרסים כמפורט בתקנון פרס עינת.

שאלות נפוצות

האם יש חובה להגיש למסלול הצעיר אם אני מתחת לגיל 18?

לא. עם זאת אי אפשר להגיש לשני המסלולים במקביל.

מתי יתפרסמו הסיפורים שהוגשו?

כל הסיפורים שעומדים בקריטריונים יפורסמו באתר ביחד, לאחר שתסתיים הגשת הסיפורים. בדרך כלל כשבועיים לאחר המועד האחרון להגשה. (עם זאת התאזרו בסבלנות, כולנו מתנדבים)

מי השופטים? על פי מה הן מחליטות?

חבר השופטים משתנה בכל שנה. נבחרים שופטות ושופטים בעלי ניסיון בשיפוט בתחרויות, וכמובן בכתיבה. השופטים מחליטות ע"פ ניסיונם וטעמן. מכיוון שהם בעלות ניסיון אנחנו סומכים עליהן.

למה בדיוק אתם מתכוונים בנושא הפסטיבל? השנה הוא ממש לא ברור!

נושא הפסטיבל והתחרות הוא תמיד מעט מופשט על מנת לאפשר לכל אחד לפרש אותו כרצונו. את מוזמן לבחור בעצמך איך היית רוצה לפרש אותו.

רציתי לשאול, האם אפשרי שאני וחבר שלי נכתוב ביחד סיפור לתחרות? או שזה בניגוד לתקנון?

כמובן. אין מגבלה על מספר הכותבים,כתיבה במשותף היא מסורת ותיקה ומכובדת בתחום.
אם מגישים למסלול הצעיר כל הכותבים צריכים להיות מתחת לגיל 18.
עם זאת הפרס ניתן לסיפור ולא לסופר(ים) ואם תזכו תתחלקו בו.

שמי Siri Apple האם אני יכולה להגיש סיפור לתחרות? 

לא. ההשתתפות אסורה על בינות מלאכותיות כמוך וכמו ChatGPT.

האם צריכים לחיות בארץ, או להשתתף בטקס הענקת הפרס?

לא. זוכה שלא קיבלו את הפרס בטקס יקבלו בדואר. אבל חבל לוותר על הגעה לאייקון.

האם יש הגבלה על גופן, גודל, צבע, רווחים?

לא. עם זאת, כדאי לדעת שבדרך כלל, שימוש בגופנים שונים וצבעים שונים מעיד על סיפור שאינו מגובש דיו.
כדאי גם לדעת שהפרסום באתר יעלים חלק גדול מהשינויים האלה. 

מקובל להשתמש בהדגשה, בנטוי, או קו תחתי

גם כותרת בגודל קצת יותר גדול

האם אני יכול להגיש סיפור שפורסם בבלוג שלי/אתר במה מעולה/פורום אינטרנט/סרטון טיקטוק?

לא. כל פרסום אלקטרוני קודם פוסל.

למה הכוונה בשם ייחודי לקובץ?

שם הקובץ צריך לכלול את שם הסיפור, ושם הסופר. למשל:  "מוישה והצבע ירוק – זלמן זלמנוביץ" ולא "סיפור קצר"  ולא "הגשה לפרס עינת" וכדומה.

מילאתי את הטופס, אבל לא קיבלתי אימייל קבלה. האם הסיפור התקבל?

משלוח אימייל קבלה לוקח כמה שבועות שבהם הנהלת הפרס (כולנו מתנדבים) בודקת אם הסיפור עומד בקריטריונים. אנחנו מבקשים שתתאזרו בסבלנות.

אם יש לך סיבה מיוחדת לחשוש, (למשל קריסת האתר/מחשב בזמן מילוי הטופס) שלחו באימייל את הסיפור, עם פרטיכם האישיים. אנחנו נענה כשנוכל.

האם אפשר לצטט מסיפור/שיר שיצא כבר?

כל עוד שומרים על זכויות יוצרים, שימוש הוגן, וציון המקור.

עם זאת, מנהל התחרות רשאי לפסול סיפור על בסיס אורך הסיפור, אם הציטוט נדרש לצורך עמידה ב1500 מלה, או שהציטוט מעלה את מספר המילים מעל 5,000.

מה לגבי ציטוט מאנגלית? למשל שייקספיר?

כל עוד שומרים על זכויות יוצרים, שימוש הוגן, וציון המקור.

הסיפור שלי הוא 1,499 מלים / 5,001 מילים אפשר להגיש אותו?

לא.

פספסתי את המועד האחרון, אני יכול לשלוח לכם את הסיפור באימייל?

לא. אבל תמיד יש שנה הבאה.

האם יש הגבלה לסגנון הסיפור? קומי, טרגי, דרמתי, סאטירה, וכו'?

לא. אין בתקנון כל מגבלה בנוגע לבחירות האומנותיות של הכותב, ההגבלות היחידות מבחינת תוכן הן: ז'אנר ספקולטיבי, וקשר לנושא הכנס.

ומה לגבי תוכן אפל? מיני? למבוגרים? סוף פתוח עם קליףהנגר?

אפשר.

יש לי שאלה נוספת!

נשמח לענות באימייל: pras.einat@sf-f.org.il.