תקנונים ישנים

התקנונים עבור תחרויות פרס עינת מ-2007 עד 2011 מופיעים כאן:

תקנון המסלול הרגיל

תקנון המסלול הצעיר

התקנונים עבור תחרויות פרס עינת מ-2012 עד 2023 מופיעים כאן:

תקנון המסלול הרגיל

תקנון המסלול הצעיר