תקנון פרס עינת – מסלול לכותבים צעירים עד 2023

  1. אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן: האגודה), בשיתוף עם בני משפחתה של עינת פלג ז"ל ומוקירי זכרה (להלן: המשפחה), מכריזים בזאת על המסלול לבני נוער בתחרות הסיפורים הקצרים המתקיימת לזכר עינת פלג, חובבת מדע בדיוני ופנטזיה שנקטפה בדמי ימיה (להלן – "פרס עינת"). המסלול ייקרא "פרס עינת לצעירים".

כל האמור להלן בלשון זכר ייחשב, לפי המקרה, כאילו נכתב גם בלשון נקבה.

  1. תכנים ומשלוח

א. במסלול לצעירים רשאי להשתתף מי שלא מלאו לו 18 עד מועד הגשת הסיפורים.

ב. משלוח הסיפורים לתחרות ייעשה כמפורט בתקנון "פרס עינת". על המשתתפים במסלול "פרס עינת לצעירים", יש לציין, בצד פרטיהם האישיים, גם את תאריך לידתם. הסיפורים המשתתפים במסלול הזה יועברו על ידי מנהל התחרות לידי השופטים בקבצים ממוספרים, ללא פרטים מזהים.

  1. שיפוט

א. השיפוט יתבצע כמפורט בתקנון פרס עינת, למעט הסייגים הבאים:

  1. חבר השופטים רשאי להחליט כי לא יהיה זוכה במקום הראשון במסלול "פרס עינת לצעירים", ולהעניק תחתיו שני פרסים שניים ללא פרס כספי.
  2. חבר השופטים רשאי להחליט כי שני סיפורים יזכו במקום הראשון במשותף. במקרה הזה יחולקו סכום הפרס הראשון ופרסי הספרים המיועדים למקום השני שווה בשווה בין הזוכים.
  1. מתן הפרס

א. הזוכה במקום הראשון ב"פרס עינת לצעירים" יקבל פרס כספי ותעודה בחתימת יו"ר חבר השופטים, יו"ר האגודה, מנהל התחרות ונציג המשפחה. זוכי המקום השני והשלישי יזכו בפרסי ספרים ובתעודות כמתואר לעיל. ציון לשבח, אם יינתן, יכלול תעודה בלבד.

ב. הזוכים יוכרזו כמפורט בתקנון פרס עינת. הפרסים יחולקו כמפורט בתקנון פרס עינת.

שונות

א. כל הסעיפים כמפורט בתקנון פרס עינת.

ב. לשאלות ניתן לפנות להנהלת התחרות בדוא"ל: pras.einat@sf-f.org.il.