קטגוריות
פרס עינת 2023

פרס עינת 2023 עדכון

המועד האחרון להגשת הסיפורים נדחה בשבוע, 12 באוגוסט 2023.