תקנון פרס עינת – מסלול לכותבים צעירים עד 2011

גרסה זו של תקנון פרס עינת תקפה עבור סיפורים שהוגשו בשנים 2007-2011.

 

תקנון פרס עינת לצעירים

אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן: האגודה), בשיתוף עם בני משפחתה של עינת פלג ז”ל ומוקירי זכרה (להלן: המשפחה), מכריזים בזאת על פתיחת מסלול נוסף בתחרות הסיפורים הקצרים המתקיימת לזכר עינת פלג, חובבת מדע בדיוני ופנטסיה שנקטפה בדמי ימיה (להלן – "פרס עינת").

המסלול הנוסף יקרא "פרס עינת לצעירים".

כל האמור להלן בלשון זכר ייחשב, לפי המקרה, כאילו נכתב גם בלשון נקבה.


תכנים ומשלוח

משלוח הסיפורים לתחרות יתבצע כמפורט בתקנון "פרס עינת". על המשתתפים במסלול "פרס עינת לצעירים" לציין בהודעת הדואל, שאליה יצורף הסיפור כנספח, כי הם מעוניינים להשתתף במסלול "פרס עינת לצעירים" ולציין, בצד פרטיהם האישיים גם את גילם. הסיפורים המשתתפים במסלול זה יועברו על ידי מנהל התחרות אל השופטים בקבצים ממוספרים, ללא פרטים מזהים למעט ציון גיל הכותב.


שיפוט

השיפוט יתבצע כמפורט בתקנון "פרס עינת", למעט הסייגים הבאים:

חבר השופטים רשאי להחליט כי לא יהיה זוכה במקום הראשון במסלול "פרס עינת לצעירים", ולהעניק תחתיו שני פרסים שניים ללא פרס כספי.

חבר השופטים רשאי להחליט כי שני סיפורים יזכו במקום הראשון במשותף. במקרה זה יחולקו סכום הפרס הראשון ופרסי הספרים המיועדים למקום השני שווה בשווה בין הזוכים.

השופטים יעבירו למנהלי התחרות את רשימת שלושת הסיפורים הזוכים בתחרות במסלול "פרס עינת לצעירים".


מתן הפרס

הפרסים יחולקו כמפורט בתקנון פרס עינת. ההכרזה על הזוכים תתבצע במהלך טקס חלוקת פרס עינת. הזוכה במקום הראשון ב"פרס עינת לצעירים" יקבל פרס כספי ותעודה בחתימת חבר השופטים, יו”ר האגודה ונציג המשפחה. זוכי המקום השני והשלישי יזכו בפרסי ספרים ובתעודות כמתואר לעיל. ציון לשבח, אם יינתן, יכלול תעודה בלבד.


שונות

כמפורט בתקנון "פרס עינת".

הכתובת למשלוח הסיפורים היא: pras.einat@gmail.com.

כתיבת תגובה