סיפורי המסלול הצעיר 2020

101        השביל נעמי לוי

102        דניאל שי משה לב

103        הטוב, הרע והלא נודע מעין אגסי

104        המשרד לקבלת החלטות עופרי אליעז

105        יום בחירות עינב נשר

106        המימד הבחיר רני במברגר

107        בחישות במועצת הכשפיות רננה פומרנץ

108        לבחור לחיות עוד קצת שהם רמות

109        צור שובל

110      אבולוציה תומר שמחון